Fokus på grunndata er god investering

Enkelt! Effektivt! Elektronisk!

Hvorfor bruke Kodabas?

Alle grunndata samlet på ett sted!

For at en butikk skal kunne bestille, presentere og selge produkter er den avhengig av gode grunndata fra leverandørene. Hvis kundene hele tiden mottar grunndata på forskjellig format, med forskjellig oppsett og i forskjellige kanaler, vil det kreve mye av hver enkelt for å kunne nyttiggjøre seg informasjonen. 

Mye dobbeltarbeid og manuelle prosesser, som øker faren for feil, vil ta mye tid fra salgsfremmende arbeid. 

Med en sentral varekatalog er det ett sted å forholde seg til, det er enkelt å importere data til egne systemer, informasjonen er lik og oppdatert gjennom hele verdikjeden, endringer kan gjøres raskt, antall feilkilder reduseres og det sparer samtlige aktører for tid og penger.

Enkelt! Effektivt! Elektronisk!

Kurs og opplæring

Gode grunndata – et konkurransefortrinn!

For å oppnå god flyt i varestrømmen, økt salg og riktig rapportering er det viktig å levere korrekte og presise data – i rett tid. 

Kostnadene knyttet til dårlig datakvalitet er store. Sørg derfor for at du er oppdatert på Kodabas, ved jevnlig å gjennomføre de kurs som tilbys.