API

For enklere, tryggere og raskere overføring av data.

API er en overføringsmetode som innebærer at all informasjon kontinuerlig flyter til/fra Kodabas. Dataene overføres mellom systemene uten manuell tasting eller opplasting av Excel-filer, noe som bidrar til å øke effektiviteten og produktiviteten, og det gir bedre datakvalitet. Det å koble seg på et API krever en del kunnskap fra leverandør/abonnent sin side. Det er primært programmerere som må gjøre jobben med tilpasning til API.

For mer informasjon om Kodabas’ API, ta kontakt med carine@kodabas.no