Kodabas brukerstøtte

Ofte stilte spørsmål

Endring av artikkeltype og varenummer kan kun gjøres på web. Logg inn i Kodabas Varekatalog, søk opp aktuell vare i søkefeltet.

Gå inn i varebilde (ved å trykke på GTIN eller varenummer). Til høyre for Lev.Art.nr og Artikkeltype finner dere en knapp med «Endre».

Velg det aktuelle alternativet, endre informasjonen til ny, korrekt informasjon og trykk «Oppdater». Velg deretter «Lagre».

Det er ikke mulig å endre GTIN. Et nytt GTIN legges inn som ny varelinje. Hvis det er lagt inn feil GTIN, så skal varelinjen slettes – gi beskjed til carine@kodabas.no

 1. Send en e-post til carine@kodabas.no med beskjed om hvilke merker/undermerker som ønskes opprettet.

 2. Merker og undermerker kan også opprettes på websidene. Logg inn på Kodabas Varekatalog, velg «Merker» i menyen til venstre. Da dukker det opp en oversikt over hvilke merker dere har registrert. For å legge inn nytt merke: Velg «Legg til» øverst til høyre. Fyll inn Merkenavn og kortnavn (4 bokstaver). Send deretter e-post til Carine og be om aktivering. Samme gjelder for undermerkenavn. Her kan kortnavnet være på inntil 8 tegn.

Når vareskjema (Excel) er fylt ut og du er klar til å laste opp – logg inn i Kodabas Varekatalog, velg «Last opp Varefil» i menyen til venstre. Da vil en beskrivelse dukke opp. Filen din skal hete kovoxxxx.csv (xxxx er de fire sifrene du finner i brukernavnet ved pålogging)

Logg inn på Kodabas Varekatalog og velg «Last ned alle varer» i menyen til venstre. Da vil du få en tekstfil med alle dine aktive varer.

Du kan også velge «Egendefinert nedlasting» dersom du ønsker kun noen utvalgte produkter. Husk at, hvis konvertering til Excel, må du passe på at GTIN-feltene spesifiseres som «Tekst» for at eventuelt ledende nuller skal bli registrert. Se nærmere beskrivelse her.

Dette kan gjøres på flere måter:

 1. Legg inn «utgår dato» i varefilen (felt 25-Y) som deretter lastes opp til databasen.
 2. Logg inn i Kodabas Varekatalog, søk opp aktuelt produkt i søkefeltet, legg inn dato i feltet for «utgår dato», lagre
 3. Logg inn i Kodabas Varekatalog, velg aktuelt merke under «Vareinformasjon». Huk av i boksene helt til høyre, utenfor varene som skal utgå. Oppgi utgår dato i feltet på toppen, og deretter «Meld utgått».

Prisendringer må legges inn i god tid før endringen trer i kraft. Helst 10 uker før.

Prisene endres ved å endre prisfeltene til den nye prisen. Samtidig må det legges inn dato i feltet for «Prisendring fra dato»-feltet (felt 26-Z).

Filen kan deretter lastes opp på vanlig måte. Prisendringer kan også gjøres direkte på web – da gjelder samme rutine; Erstatt gammel pris med ny pris, legg inn ny dato i «Prisendring fra dato»-feltet, husk å lagre.

Dette skyldes som regel at det benyttes feil tegnsett. Filen som lastes opp må ha ISO-8859-1 tegnsett. Dette er standard Windows-oppsett. 

Teksten kan eventuelt skrives på engelsk for å unngå de norske bokstavene æøå.

Endring av artikkeltype og varenummer kan kun gjøres på web. Logg inn i Kodabas Varekatalog, søk opp aktuell vare i søkefeltet.

Gå inn i varebilde (ved å trykke på GTIN eller varenummer). Til høyre for Lev.Art.nr og Artikkeltype finner dere en knapp med «Endre».

Velg det aktuelle alternativet, endre informasjonen til ny, korrekt informasjon og trykk «Oppdater». Velg deretter «Lagre».

 • Logg inn i databasen
 • Søk opp det aktuelle produktet
 • Huk av for «vis også utgåtte varer»
 • Gå inn i varebilde
 • Fjern «utgår dato»
 • Sett inn ny «Tilgjengelig fra dato» (må være frem i tid)
 • Lagre

Produktet vil stå markert som utgått inntil ny dato er passert, men kundene vil få informasjonen med en gang.

Dette betyr at systemet oppfatter at det ligger flere varelinjer i filen enn det faktisk gjør. Vanligvis skyldes dette bruk av semikolon i ett av de to tekstfeltene «Produktinformasjon» eller «Hvordan bruke produktet», eller kombinasjon av linjeskift i de samme feltene og altfor mange tomme felt på slutten av filen.
Slett overflødige kolonner utenfor arket, og/eller fjern linjeskift og last opp filen på nytt.
Når dere benytter dere av «klipp og lim» fra andre dokumenter, husk å lime inn som «verdier» slik at dere ikke drar med dere formatering fra andre dokumenter. (Ved høyreklikk er det alternativet med 123 nederst.)

Markér cellene du ønsker å kontrollere. Ctrl + B (ev Ctrl + F) for å få frem «Søk og erstatt». Pass på at det numeriske tastaturet er aktivert, trykk Alt og tast inn 0010 og trykk «søk etter neste». Da vil den første cellen som inneholder linjeskift bli markert. Sifrene 0010 vil ikke være synlige i feltet, men vil allikevel fungere ved søk. 

Fjern linjeskiftet, lagre dokumentet og last opp filen på nytt.

Leverandørnummeret er de fire sifrene som står i brukernavnet deres (klXXXXftp). Filen dere laster opp skal dermed hete kovoXXXX.csv

Logg inn på kodabas.no og sjekk at produktet ligger i databasen, og at GTIN (EAN) er det samme som det kunden har mottatt. Ved å gå inn i varebilde kan dere også se, nederst på siden, når vareinformasjonen ble lagt ut til kunde (siste eksport dato). Dersom dere er ny leverandør, må dere også forsikre dere om at kunden faktisk abonnerer på data fra dere. Hvis dette er bekreftet og kunden fremdeles ikke får tilgang til produktet er det mest sannsynlig manglende oppdateringer i kundens egne systemer. Be kunden ta kontakt med eget kjedekontor eller kundens kasseleverandør for videre assistanse.