Kodabas Handel

Bestilling fra nettbrett

Kodabas HANDEL (K-portal) er en portal som er utviklet for bransjen, der det er mulig for butikker/kjeder å bestille varer elektronisk. Løsningen legger grunnlag for en effektiv, presis og miljøvennlig handel mellom partene (B2B).

Butikker kan på en enkel, trygg og rimelig måte bestille varer fra utvalgte leverandører. Bestillinger kan gjøres direkte fra nettbrett/PC og baserer seg på informasjonen som allerede ligger i Kodabas VAREKATALOG. På denne måten er det samsvar mellom informasjonen i kassepunktet, på bestillingen, på bekreftelsen, på pakkseddelen og på fakturaen.

Denne løsningen krever ingen IT-kompetanse eller store investeringer. Kun nettbrett/PC og internettilgang.

Det er tilrettelagt for forskjellige roller i butikk, som gir ulik tilgang og rettigheter. Det er enkelt for kundene å tilpasse egne handlelister og portalen gir en oversiktlig bestillingshistorikk.

Systemet sender bestillinger elektronisk til riktig leverandør, på det format som leverandøren ønsker. Meldinger kan sendes som EDI direkte til mottager eller via mottagers EDI-leverandør, eventuelt kan leverandøren hente bestillinger som PDF-dokument.

Abonnement på Kodabas HANDEL forutsetter medlemskap i Kodabas VAREKATALOG, enten som direkte abonnent eller som tilknyttet kjede/kasseleverandør som allerede er betalende medlem i Kodabas VAREKATALOG.

Det er utarbeidet egne bransjestandarder for bestilling, ordre og faktura på XML og Edifact formater. Disse standardene kan lastes ned under fanen «Dokumenter».

Useful links