Hvordan laste opp en varefil

Data kan registreres på flere måter: API, FTP eller direkte på web.

Vi anbefaler automatisk uttrekk fra eget ERP-system enten via FTP eller API. For scriptfiler se under fanen «Dokumenter». For API – ta direkte kontakt med Kodabas. 

 

Ved bruk av Excel som lastes opp via web:

1. Fyll ut vareskjema som du finner under «Dokumenter». 

2. Lagre vareskjemaet som kovoxxxx.csv (alternativt *.sdv).  Der xxxx er de fire sifrene fra brukernavnet (klxxxxftp) som dere har fått tildelt for pålogging til kodabas.no

3. Lukk filen og åpne den igjen i «notisblokk».

4. Fjern alle overskrifter, frem til første GLN.

5. Velg «lagre» (ikke «lagre som»). Dersom dere får beskjed om at filen finnes fra før og spørsmål om å overskrive, velg «ja». 

6. Logg inn på kodabas.logiq.no med tildelt brukernavn og passord.

7. Velg «Last opp varefil» i menyen til venstre. Da vil det dukke opp en kort veiledning til hvordan laste opp filen.

8. Velg «bla gjennom» og finn den aktuelle filen «kovoxxxx.csv» og velg deretter «last opp».

9. Et program hos Kodabas starter automatisk og kontrollerer den overførte filen.

10. Kvitteringsmail sendes umiddelbart fra Kodabas til leverandørens registrerte e-postadresse, med melding om antall varelinjer akseptert og eventuelt varelinjer med feil. Dersom systemet har oppdaget feil, vil det ligge ved en feilliste.

11. Dersom man ikke mottar kvitteringsmail har det trolig skjedd noe galt i overføringen og dere må gjøre hele prosessen på nytt. Sjekk også hvilken e-postadresse dere faktisk er registrert med, slik at tilbakemeldinger sendes til riktig adresse.

12. Dere finner samtlige overføringer de siste 30 dagene under «siste transaksjoner» i menyen til venstre. Hvis siste fil heller ikke vises her har det skjedd noe feil i overføringen og dere må ta hele prosessen på nytt.

13. Får dere beskjed om at det er oppdaget feil, må disse rettes umiddelbart og filen må lastes opp på nytt.