Scriptfiler Abonnent

Hente data fra Kodabas

Varefil ut til kunde (FTP-script)

Kodabas vil formidle ferdige kommando-script vedrørende FTP-overføring til kunde

med PC-plattform. Dersom FTP-overføringen skal foregå til annen maskinplattform,

vil Kodabas bistå så sant de har kunnskap. 

Selve overføringsprosessen (kommando-script) består av følgende step:

  • kontakt med Kodabas (oppringt samband analogt/isdn, ADSL, internett)
  • pålogging Kodabas-server
  • starte program på Kodabas-server som klargjør fil for nedlasting.
  • laster ned fil fra Kodabas-server til lokal PC.
  • starte program på Kodabas-server som gir melding om vellykket nedlasting.

 

Filen ”Hent.ftp” inneholder de kommandoene som kunden må utføre på en ftp-server for å hente abonnementsfilen fra Kodabas. Filen ”elev.txt” er egentlig et *.bat-script som kan kjøres fra et kommandovindu (DOS-vindu). Dette inneholder navn på ftp-serveren for Kodabas.

 

Eks. FTP-script:

 

Hent.ftp

kkXXXXftp                           (Brukernavn, tildeles av Kodabas)

aaaxxx                                    (Passord, tildeles av Kodabas)

Cd 2customer

Get koheXXXX    kovaXXXX          (XXXX=tilsvarer sifrene i brukernavnet)

Del koheXXXX

Get koslmuall    komu.xls

Quit

 

Elev.bat

@echo off

cls

echo filtrans fra Kodabas

call ftp  -s:Hent.ftp kosftp2.logiq.no

pause

:exit

 

Nedlasting kan normalt foretas hele døgnet, bortsett fra den tiden om natten da det

foretas back-up av serveren.

 

Ved henting av abonnementsfilen fra Kodabas, gjøres følgende:

–     legg filene i samme katalog på PCn

–     døp om «elev.txt» til «elev.bat» (eller noe mer hensiktsmessig, f.eks. «hent_kodabas_data.bat»)

–     dobbeltklikk på «elev.bat».

Vær obs på at scriptet «hent.ftp» sletter filen «kohexxxx» på vår ftp-server. Denne filen kan derfor hentes kun en gang. Dersom man vil teste henting flere ganger, må linjen «del kohexxxx» fra fil «hent.ftp» fjernes, for så å settes inn igjen når testing er fullført.

 

Resultatet av å kjøre bat-scriptet er 2 filer i den katalogen på  PC’en hvor scriptet ble kjørt:

  • kovaxxxx: inneholder vareinfo (semikolonseparert tekstfil)
  • xls: inneholder alle merker og undermerker som er definert i Kodabas. Også en semikolonseparert tekstfil, som har fått navnet sitt utvidet med «.xls» og derfor åpnes i Excel. Kan hende at excel formaterer noe av dataene i ikke hensiktsmessig format.