Scriptfiler Leverandør

Vedlikehold av vareinformasjon via fil-overføring

De leverandører som vil vedlikeholde vareinformasjonen i Kodabas ved å overføre filer via FTP, benytter følgende scriptfiler:

Elev.bat-filen:
@echo off
cls
echo Filtrans til KODABAS
call ftp –s:Eftp.ftp kosftp2.logiq.no
Pause
:exit


Eftp.ftp-filen:
Brukernavn (klnnnnftp)
Passord
cd 2kodabas
put kovonnnn.csv kovonnnn (hvor nnnn=leverandørnummeret fra brukernavnet)
quit
Adressen til FTP-serveren hos Logiq er kosftp2.logiq.no
Brukernavn og passord er som tidligere tildelt.