Ingredienser og produktinformasjon

Eget filformat for separat opplasting

Alt som kreves er et Excel-dokument med fire kolonner; 

GLN Lok.nr;Lev.art.nr;Ingredienser;Produktinformasjon

Det er viktig å være klar over at dersom man velger denne løsningen, vær obs på at feltene i den ordinære varefilen må være tomme, eller helt identiske. Hvis ikke, vil feltene overskrive hverandre.

Filen må være lagret som semikolonseparert fil (*.csv-fil) og kalles i utgangspunktet hva som helst, men må inneholde teksten «Kodabas». Varen må finnes i Kodabas fra før for at ingredienser/produktinformasjon skal kunne kobles til varen.

Lastes opp via https://kodabas.logiq.no

Eksempelfil: 

7080003935519;12345;Ingrediens 1, ingrediens 2, ingrediens 3; En ekstra fuktighetsgivende …