Forhåndsbestilling (varer uten GTIn)

Modulen benyttes for å bestille varer som er nye og ikke er lagret i Kodabas Varekatalog (varer uten GTIN). Leverandøren kan laste opp filer med nyheter og tilrettelegge mulighet for at kjeder/butikker kan registrere ønsket antall på de ulike varer. Dersom butikken tilhører en kjede/innkjøpssamarbeid kan bestillingene sammenstilles slik at leverandøren både ser totalt antall bestillinger pr. vare og hva de enkelte butikkene har bestilt. Innkjøper på kjedekontoret kan lage bestillingsforslag til de ulike butikker. Innkjøper mottar ferdige bestillinger fra sine butikker og sammenstiller disse før de sendes leverandør.

Kodabas AS · Tlf: 22 99 22 70 · E-mail: post@kodabas.no · Design av Pion · Hjemmesideløsning fra Monsternett