Fordeler ved en sentral database

Hvorfor bli medlem i Kodabas?

  • Ett sted for levering og henting av vareinformasjon
  • En felles standard for bransjen
  • Besparelser i form av redusert manuelt arbeid og færre mulige feilkilder
  • Legger grunnlag for en effektiv handel mellom partene og legger forholdene til rette for utveksling av elektroniske handelsdokumenter som ordre, ordrebekreftelse, følgeseddel og faktura.

Grunndata benyttes i hele verdikjeden, og i stadig flere sammenhenger:

  • Butikkdatasystem
  • Innkjøpssystem
  • Lagerstyring
  • Statistikk
  • Space Management m.m.
Antall bruksområder øker stadig og gjør nytteverdien større for alle.
Kodabas AS · Tlf: 22 99 22 70 · E-mail: post@kodabas.no · Design av Pion · Hjemmesideløsning fra Monsternett